Privacyverklaring Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) 

6 november 2018

Uw privacy is voor Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij die altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. 


Het beheer van de BRL SVMS-007 is ondergebracht in de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS). De belangrijkste taken van SVMS zijn:

 • Faciliteren van het CCvD Slopen
 • Vaststellen van documenten door bestuur
 • Overleg met de certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor de BRL SVMS-007
 • Verwerken van door certificatie-instellingen afgegeven certificaten
 • Beheren van een lijst van certificaathouders
 • Het innen van afdrachten bij certificatie-instellingen
 • Het onderhouden van contacten met de Raad voor Accreditatie

Hieronder vertellen wij u welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken en op welke wijze.


Persoonsgegevens van certificaathouders en certificaatinstellingen

Van de certificaathouders bewaren wij de volgende persoonsgegevens: naam contactpersoon certificaathouder met geslacht voor de aanspreektitel, mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens zijn door de certificaathouders opgegeven bij de certificaatinstelling. Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) krijgt deze gegevens van de certificaatinstellingen zodat zij het certificaatregister kan beheren en contactpersonen kan informeren over schemawijzigingen. De persoonsgegevens worden bewaard totdat er een wijziging of een verzoek tot verwijdering wordt ingediend. Gezien onze taak hebben wij een legitiem belang om dit te doen.


Van de certificaatinstelling bewaren en publiceren wij op de website de naam van de contactpersoon met geslacht voor de aanspreektitel, mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze gegevens totdat er door de certificaatinstelling een andere contactpersoon wordt doorgegeven. We hebben deze gegevens nodig voor communicatie over en met de certificaatinstelling en het certificaatregister. Gezien onze taak hebben wij een legitiem belang om dit te doen.


Contactformulier (e-mail) 

Via het contactformulier of via een e-mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Informeren

Wij hebben de taak om u te informeren over ontwikkelingen van het certificatieschema. Dit doen wij voornamelijk per post, e-mail en soms per telefoon. We geven daarom de contactgegevens van de contactpersonen door aan Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf(SVS) zodat u over de juiste informatie beschikt inzake de opleidingen in het certificatieschema van SVS. Gezien onze taak hebben wij een legitiem belang om dit te doen. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze correspondentie. Bij onze communicatiemiddelen staat hoe dat moet.


Voor ons mailprogramma Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten. 


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.


Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. 


In onze website zijn social media buttons en Youtube video’s opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, uw persoonsgegevens. 


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. 


Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. 


Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.


Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen. 


Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring. 


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment"  van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens 

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) 

Postadres

Postbus 159

4190 CD GELDERMALSEN


Bezoekadres

Rijksstraatweg 69

4194 SK METEREN


info@veiligslopen.nl

Telefoon 0345-471391

Telefax 0345-471381