Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.4 Beheersing van registraties

Registraties moeten worden vastgesteld en bijgehouden om het bewijs te leveren van het voldoen aan de eisen en de doeltreffende werking van het managementsysteem.


Registraties moeten leesbaar, gemakkelijk herkenbaar en terugvindbaar blijven. Een procedure moet worden vastgesteld om de beheersing te definiëren die nodig is voor de identificatie, het opslaan, de bescherming, het terugvinden, de bewaartermijn en de vernietiging van registraties.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.4 Beheersing van registraties
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 005
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden registraties vastgesteld en bijgehouden om het bewijs te leveren dat wordt voldaan aan de eisen van de richtlijn en de doeltreffende werking van het managementsysteem?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project B
Paragraaf 2.1.4
Toetspunt 006
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Zijn registraties leesbaar, gemakkelijk herkenbaar en terugvindbaar?
Bedrijf D I - B
Project B
Paragraaf 2.1.4
Toetspunt 007
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor de beheersing van registraties?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.1.4
FAQ/Interpretatie