Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.5 Wet- en regelgeving

De sloopaannemer dient te beschikken over een actueel overzicht van voor wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van sloopprojecten. Voorts dient de sloopaannemer het belang van deze eisen aan medewerkers en personen die in opdracht van de sloopaannemer werken kenbaar te maken en de naleving er van te verzekeren.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.5 Wet- en regelgeving
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 008
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een actueel overzicht van wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van sloopprojecten?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.1.5
Toetspunt 009
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is het overzicht van wet- en regelgeving en het belang van de naleving daarvan kenbaar gemaakt aan het personeel?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 2.1.5
Toetspunt 010
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt de wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitvoering van sloopprojecten nageleefd?
Bedrijf D I - A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). A/B2
A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). Project A/B2
Paragraaf 2.1.5
FAQ/Interpretatie