Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.8 Procedure onverhoeds aantreffen van asbest

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure over hoe medewerkers dienen te handelen bij het onverhoeds aantreffen van asbest en de medewerkers hierover te instrueren. In deze procedure dienen ten minste de aspecten die in paragraaf 3.1.1 inzake asbestdeskundigheid worden genoemd aan de orde te komen.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.8 Procedure onverhoeds aantreffen van asbest
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 014
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure vastgesteld en geïmplementeerd over hoe medewerkers dienen te handelen bij het onverhoeds aantreffen van asbest?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project A
Paragraaf 2.1.8
Toetspunt 015
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Zijn medewerkers over de procedure hoe te handelen bij het onverhoeds aantreffen van asbest geïnstrueerd?
Bedrijf D I - A
Project A
Paragraaf 2.1.8
FAQ/Interpretatie