Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 7 Eisen aan de Certificerende Instelling
7.2 Kwalificatie-eisen auditors

Auditoren die door de certificatie-instelling worden ingezet voor het uitvoeren van (project)beoordelingen dienen, naast de algemene eisen die worden gehanteerd door de Raad voor Accreditatie, te beschikken over:

  1. HBO werk- en denkniveau door opleiding of ervaring;
  2. minimaal twee jaar werkervaring in de bouw- of sloopsector;
  3. kennis van deze beoordelingsrichtlijn inclusief de bijbehorende documenten;
  4. deskundigheid volgens de eindtermen Voorman Slopen, zoals uitgewerkt door de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS).


Auditoren dienen door de certificatie-instelling op de hoogte te worden gehouden van de informatie uit het verplichte periodiek afstemmingsoverleg tussen certificatie-instellingen zoals bedoeld in document SVMS-005. Een auditor dient jaarlijks ten minste 4 sloopaannemers conform deze beoordelingsrichtlijn te beoordelen.


Toelichting:

De eindtermen SVS Voorman Sloopwerken kunnen worden gedownload op www.sloopopleidingen.nl. Deze eindtermen zijn door SVS uitgewerkt in het lesstofpakket Voorman Sloopwerken. Bij SVS kan op basis van deze leerdoelen het examen Voorman Sloopwerken worden afgelegd, waarmee het voldoen aan de eindtermen wordt aangetoond. Certificatie-instellingen kunnen het voldoen aan de bovengenoemde eindtermen ter beoordeling van de Raad voor Accreditatie ook op andere wijze aantonen. Auditoren die op 1 januari 2006 reeds gekwalificeerd waren als Auditor Slopen, worden geacht aan de eindtermen te voldoen.  


Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 7 Eisen aan de Certificerende Instelling
7.2 Kwalificatie-eisen auditors
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie