Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.1 Algemeen

Dit hoofdstuk bevat de minimale eisen voor de voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten. De eisen zijn gedifferentieerd naar de volgende situaties:

  • sloopprojecten waarbij minder dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt (paragraaf 4.2);
  • sloopprojecten waarbij 10 m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt (paragraaf 4.3);
  • spoedeisende sloopprojecten (paragraaf 4.4).

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure voor de beoordeling van werkaanvragen, op basis waarvan wordt vastgesteld welke eisen uit dit hoofdstuk van toepassing zijn. 

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.1 Algemeen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 055
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure waarin op basis van projectomvang (zie onder) wordt bepaald welke eisen uit hoofdstuk 4 (van de richtlijn) van toepassing zijn (beoordeling werkaanvragen).
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project B
Paragraaf 4.1
FAQ/Interpretatie