Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.4 Inkoop
2.4.3 Ingangscontrole

De sloopaannemer moet ervoor zorgen dat ontvangen producten en/of hulpmiddelen die direct van belang zijn voor de kwaliteit (waaronder veiligheids- en milieuaspecten) van het sloopproces niet worden gebruikt voordat zij zijn geïnspecteerd en is vastgesteld dat zij aan de bestelspecificaties voldoen. Registraties van deze controle dienen te worden bijgehouden.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.4 Inkoop
2.4.3 Ingangscontrole
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 023
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt van ingekochte producten of (hulp)middelen aantoonbaar gecontroleerd of zij aan de bestelspecificaties voldoen?
Bedrijf D I - B
Project B
Paragraaf 2.4.3
FAQ/Interpretatie