Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.4 Inkoop
2.4.1 Leveranciersbeoordeling

De sloopaannemer moet de leveranciers, die goederen en / of diensten leveren die direct van belang zijn voor de kwaliteit (waaronder veiligheids- en milieuaspecten) van het sloopproces, jaarlijks beoordelen op basis van hun vermogen om te kunnen voldoen aan:

  • (minimaal) de geldende wetgeving met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het milieu (veiligheids- en milieuspecificaties);
  • door de sloopaannemer zelf te stellen criteria.

De sloopaannemer moet de goedgekeurde toeleveranciers registreren.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.4 Inkoop
2.4.1 Leveranciersbeoordeling
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 020
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden de voor het sloopproces kritische leveranciers jaarlijks beoordeeld?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 2.4.1
Toetspunt 021
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een registratie van de goedgekeurde toeleveranciers?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 2.4.1
FAQ/Interpretatie