Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3.2 Beheersing van materieel en middelen

De sloopaannemer dient alle bij hem aanwezige potentieel risicovol materieel te inventariseren, inclusief onderhouds- en keuringstermijnen. Het overzicht dient actueel te zijn en daarom periodiek te worden bijgewerkt. In het overzicht dient de keurende instantie / persoon te zijn vastgelegd, inclusief diens aantoonbare deskundigheid. Binnen het managementsysteem dient te zijn geborgd dat voor werkzaamheden uitsluitend goedgekeurd materieel wordt ingezet.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3.2 Beheersing van materieel en middelen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 049
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een actueel overzicht van potentieel risicovol materieel inclusief onderhouds- en keuringstermijnen?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 3.2
Toetspunt 050
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is in het managementsysteem geborgd dat voor werkzaamheden goedgekeurd materieel wordt ingezet?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project B
Paragraaf 3.2
FAQ/Interpretatie