Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.3 Directieverantwoordelijkheid

De directie moet het bewijs leveren van haar betrokkenheid bij het ontwikkelen, invoeren en uitvoeren van het managementsysteem door:

  • het belang om te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers en aan wet- en regelgeving kenbaar te maken aan de personen in dienst zijn van de sloopaannemer en aan personen die in opdracht van de sloopaannemer werken;
  • het gedocumenteerde en ondertekende beleid, dat een kader biedt voor het vaststellen en beoordelen van de kwaliteitsdoelstellingen en mede gericht is op continue verbetering;
  • het beleid ten minste 3 jaarlijks te evalueren en - zo nodig – te actualiseren;
  • ten minste jaarlijks het managementsysteem te beoordelen op basis van de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn;
  • de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.
Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.3 Directieverantwoordelijkheid
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 019
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is de directie aantoonbaar betrokken bij het managementsysteem?
Bedrijf D I - A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). A/B2
Project A
Paragraaf 2.3
FAQ/Interpretatie