Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3 Management van personeel en middelen

De sloopaannemer dient te beschikken over een systeem waarmee de inzet van adequaat personeel, materieel en middelen kan worden afgestemd op de verschillende typen en technieken van slopen. Alle in te zetten materieel, middelen en mensen dienen te voldoen aan de minimale eisen als gesteld in deze beoordelingsrichtlijn.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3 Management van personeel en middelen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 040
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Beschikt de sloopaannemer over een systeem waarmee de inzet van adequaat personeel, materieel en middelen kan worden afgestemd op de verschillende typen en technieken van slopen.
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 3
Toetspunt 041
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Voldoen materieel, middelen en mensen aan de eisen in de BRL.
Bedrijf D I - B
Project B
Paragraaf 3
FAQ/Interpretatie