Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 7 Eisen aan de Certificerende Instelling
7.1 Algemeen

Voor het afgeven van certificaten conform deze beoordelingsrichtlijn, dient de certificatie-instelling:

  • voor deze beoordelingsrichtlijn een overeenkomst te hebben met de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) en te voldoen aan de hierin opgenomen voorwaarden;
  • voor deze beoordelingsrichtlijn geaccrediteerd te zijn door de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA);
  • door de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd te zijn voor de vigerende versie van de VGM Checklist Aannemers.
Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 7 Eisen aan de Certificerende Instelling
7.1 Algemeen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie