Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.1 Projectbeoordelingen

De sloopaannemer dient periodiek projectbeoordelingen uit te voeren, waarbij op de projectlocatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn.

Daartoe dient in het managementsysteem ten minste het volgende te zijn vastgelegd:

  • ten minste 6 projectbeoordelingen per jaar door direct leidinggevenden;
  • halfjaarlijkse projectbeoordeling door directie;
  • methode en registratie van projectbeoordelingen;
  • opvolging van beoordelingsresultaten;
  • analyse van tekortkomingen;
  • terugkoppeling naar medewerkers.

Voor de projectbeoordeling wordt mede gebruik gemaakt van document SVMS-013 (Eisen te stellen aan de slooplocatie).

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.1 Projectbeoordelingen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 024
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is in het managementsysteem voorzien in een systeem van projectbeoordelingen?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.5.1
Toetspunt 025
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden volgens planning projectbeoordelingen uitgevoerd, mede met gebruikmaking van SVMS-013?
Bedrijf D I - A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1
Project -
Paragraaf 2.5.1
FAQ/Interpretatie