Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.7 Verzekeringen

De sloopaannemer dient te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor sloopprojecten, die in ieder geval betrekking heeft op de onderdelen wettelijke- en werkgeversaansprakelijkheid.


De sloopaannemer dient de verzekeringspolis jaarlijks te beoordelen. De resultaten van deze jaarlijkse beoordeling dienen te worden geregistreerd.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.7 Verzekeringen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 012
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor sloopprojecten (in ieder geval betrekking hebbend op wettelijke- en werkgeversaansprakelijkheid)?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.1.7
Toetspunt 013
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt de verzekeringspolis jaarlijks beoordeeld en worden beoordelingsresultaten geregistreerd?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project -
Paragraaf 2.1.7
FAQ/Interpretatie