Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.4 Opdracht (contractbeoordeling)

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure voor de contractbeoordeling. In de contractbeoordeling dient ten minste aan de orde te komen:

  • of een schriftelijke opdracht ontvangen is;
  • of een bespreking vooraf met de opdrachtgever noodzakelijk is;
  • of de opdrachtverstrekking overeenkomt met de werkaanvraag en aanbieding en of nadere acties noodzakelijk zijn;
  • een beoordeling of, indien wettelijk verplicht, een asbestinventarisatie en / of V&G plan ontwerpfase aanwezig is.

De contractbeoordeling moet worden geregistreerd en gearchiveerd.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.4 Opdracht (contractbeoordeling)
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 064
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor contractbeoordeling?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 4.3.4
Toetspunt 065
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt de contractbeoordeling geregistreerd en gearchiveerd?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 4.3.4
FAQ/Interpretatie