Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.2 Organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De sloopaannemer dient zijn organisatiestructuur vast te leggen in een schema (organogram). Van de onderscheiden functies dient een functieomschrijving te worden vastgesteld, met daarin een opsomming van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Indien onder het certificaat meerdere werkmaatschappijen vallen dient de groep- / holdingstructuur te worden vastgelegd, inclusief de organisatorische en operationele relaties tussen de werkmaatschappijen.


De directie dient een lid van het management te benoemen als directievertegenwoordiger, die de verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft om ervoor zorg te dragen dat dit managementsysteem volledig en juist is geïmplementeerd en als zodanig functioneert. De directievertegenwoordiger dient te rapporteren aan de directie over de prestaties van het managementsysteem en de eventuele noodzaak voor verbetering. 

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.2 Organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 016
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is de organisatiestructuur vastgelegd en zijn functieomschrijvingen beschreven (incl. TVB)? Indien sprake is van de certificatie van meerdere werkmaatschappijen onder een concern dient de / een groep- / holdingstructuur te worden vastgelegd, inclusief de organisatorische en operationele relaties tussen de werkmaatschappijen.
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.2
Toetspunt 017
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is een directievertegenwoordiger aangewezen die beschikt over voldoende bevoegdheden en middelen om het systeem te beheren?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project -
Paragraaf 2.2
Toetspunt 018
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Rapporteert de directievertegenwoordiger aan de directie over de prestaties van het managementsysteem en verbetermogelijkheden?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 2.2
FAQ/Interpretatie