Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.3 Corrigerende maatregelen

De sloopaannemer moet beschikken over een procedure voor het treffen van corrigerende maatregelen. Daarin moet ten minste worden voorzien in de volgende aspecten:

  • inventarisatie en registratie van de afwijking (b.v. klacht of resultaat van de interne be­oordeling);
  • zorgvuldige analyse van oorzaken van afwijkingen;
  • besluit of er corrigerende maatregelen nodig zijn;
  • inhoud van deze maatregel en de aard van de verificatie;
  • het eventueel noodzakelijke overleg met de opdrachtgever bij de vaststelling van de inhoud van de maatregel;
  • verantwoordelijkheid / bevoegdheid voor het treffen van de maatregelen, het toezien op de uitvoering en de rapportage;
  • de eventuele verbeteringen in het managementsysteem en de documentatie ervan.
Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.3 Corrigerende maatregelen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 028
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor het omgaan met afwijkingen en het treffen van corrigerende maatregelen?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project -
Paragraaf 2.5.3
FAQ/Interpretatie