Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.1 Algemeen

Het algemene reglement van de betreffende certificerende instelling (CI) bevat de algemene procedure voor de aanvraag, de beoordeling en op grond daarvan de verlening en/of verlenging van het systeemcertificaat.


De certificatie-instelling neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de door SVMS vastgestelde documenten in acht. Ingeval van strijdigheid tussen SVMS documenten en documenten / reglementen van de CI, prevaleert het SVMS document. Door SVMS wordt een openbare lijst van certificaathouders bijgehouden.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.1 Algemeen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt
Schouwingslijst BRL SVMS-007 -
Bedrijf D I - -
Project -
Paragraaf -
FAQ/Interpretatie