Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.2 Systeemhandboek

De sloopaannemer dient te beschikken over een gedocumenteerd managementsysteem, dat ten minste dient te bevatten:

-    het onderwerp en toepassingsgebied (scope);

-    door deze richtlijn vastgestelde procedures, of een verwijzing ernaar;

-    een beschrijving van de interacties tussen de processen van het
     managementsysteem;

-    een matrix waarin de relatie tussen normelementen uit deze
     beoordelingsrichtlijn en de systeemdocumenten is vastgelegd.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.2 Systeemhandboek
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 002
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Zijn in het managementsysteem de vereiste onderwerpen opgenomen?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.1.2
FAQ/Interpretatie