Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.9 Stoffenverantwoording

Na oplevering van een sloopproject wordt een stoffenverantwoording opgesteld die ten minste bestaat uit:

  • een overzicht van de vrijgekomen sloopmaterialen met hun hoeveelheden en hun afvoerbestemming;
  • indien van toepassing de afschriften van de door de ontvanger van materiaalstromen geretourneerde begeleidingsbrieven;
  • een evaluatie van eventuele verschillen ten opzichte van de stoffeninventarisatie.

De stoffeninventarisatie is in ieder geval gespecificeerd naar de categorieën van sloopmaterialen genoemd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (artikel 8.9 Bouwbesluit 2012, juncto artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012).


De opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van de mogelijkheid de stoffenverantwoording te ontvangen. De stoffenverantwoording en de onderliggende afvoerbewijzen (begeleidingsbrieven) worden door de sloopaannemer ten minste 5 jaren bewaard.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.9 Stoffenverantwoording
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 085
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een stoffenverantwoording opgesteld, inclusief een evaluatie van verschillen met stoffenverantwoording?
Bedrijf D I - A
Project -
Paragraaf 4.3.9
Toetspunt 086
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is de opdrachtgever op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de stoffenverantwoording te ontvangen?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 4.3.9
Toetspunt 087
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden de stoffenverantwoording en de afvoerbewijzen tenminste 5 jaar bewaard?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 4.3.9
FAQ/Interpretatie