Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.6 VGM Checklist aannemers

De sloopaannemer dient gecertificeerd te zijn volgens de vigerende versie van de VGM Checklist Aannemers, door een hiervoor door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.6 VGM Checklist aannemers
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 033
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Beschikt de sloopaannemer over een geldig VCA certificaat?
Bedrijf D I - A
Project -
Paragraaf 2.6
FAQ/Interpretatie