Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.3 Verlening van het systeemcertificaat

Het certificaat wordt afgegeven conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling zodra de initiële beoordeling van het managementsysteem in positieve zin is afgerond. Daarbij dient te worden voldaan aan alle normelementen uit deze beoordelingsrichtlijn. Tevens dient aan de certificatie-instelling een afschrift van een geldig certificaat conform de VGM Checklist Aannemers te zijn overgelegd.


Het certificaat wordt afgegeven voor een periode van 3 jaar (certificatieperiode), onder voorbehoud van de mogelijkheid van schorsing en intrekking zoals bedoeld in paragraaf 6.4.


Het is onder de volgende voorwaarden toegestaan om meerdere werkmaatschappijen binnen een concern op één certificaat te vermelden:

  • er is via de moedermaatschappij een concernrelatie tussen de operationele werkmaatschappijen;
  • op het certificaat wordt de moedermaatschappij en worden de daaronder vallende volgens de onderhavige beoordelingsrichtlijn gecertificeerde operationele werkmaatschappijen vermeld;
  • de operationele werkmaatschappijen voeren daadwerkelijk sloopwerkzaamheden uit (opmerking: dit is geen vereiste voor de moedermaatschappij en ook het vereiste dat de certificaathouder als sloopaannemer staat ingeschreven in het Handelsregister geldt niet voor de moedermaatschappij);
  • voor elke operationele werkmaatschappij afzonderlijk wordt paragraaf 6.7 toegepast.
Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.3 Verlening van het systeemcertificaat
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie