Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.4 Beheersing van klachten en tekortkomingen

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure voor de behandeling van klachten en tekortkomingen in relatie tot het geleverde werk en de afgifte van de bij sloopprojecten vrijkomende sloopmaterialen (inclusief eventuele geweigerde vrachten door de afnemer van sloopmaterialen).


In deze procedure dient ten minste geregeld te zijn:

  • wie de verantwoordelijke functionarissen zijn voor de behandeling;
  • dat klachten / tekortkomingen geregistreerd en gearchiveerd worden;
  • dat de melder binnen uiterlijk 3 maanden wordt geïnformeerd over het resultaat van de afhandeling;
  • dat er terugkoppeling betreffende de klacht / tekortkoming binnen de onderneming plaatsvindt (volgens paragraaf 2.5.3).

Onder een klacht of tekortkoming wordt tevens verstaan een tekortkoming die wordt  geconstateerd door een overheidsinstantie die belast is met toezicht en handhaving van veiligheid en milieu op de slooplocatie, inclusief de naar aanleiding daarvan opgelegde sancties.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.4 Beheersing van klachten en tekortkomingen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 029
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor de behandeling van klachten en tekortkomingen.
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project -
Paragraaf 2.5.4
FAQ/Interpretatie