Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 1 Inleiding
Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 1 Inleiding
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 076
Schouwingslijst BRL SVMS-007 -
Bedrijf D I A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). A / B 2 A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). B2
A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. Project A1
Paragraaf 4.3.7
Toetspunt 077
Schouwingslijst BRL SVMS-007 -
Bedrijf D I B A
Project B/C
Paragraaf 4.4.7
Toetspunt 078
Schouwingslijst BRL SVMS-007 -
Bedrijf D I - A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). A2
Project -
Paragraaf -
Toetspunt 079
Schouwingslijst BRL SVMS-007 -
Bedrijf D I - -
Project -
Paragraaf -
FAQ/Interpretatie