Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.3 Algemene eisen

Als voorwaarde voor certificatie volgens deze beoordelingsrichtlijn dient de sloopaannemer, conform hetgeen bepaald in paragraaf 2.6 van deze BRL, gecertificeerd te zijn volgens de vigerende versie van de VGM Checklist Aannemers (scope slopen).


Gecertificeerde bedrijven dienen alle sloopprojecten die worden uitgevoerd in Nederland conform de onderhavige beoordelingsrichtlijn uit te voeren. De gecertificeerde sloopaannemer mag de uitvoering van het sloopproject als geheel alleen uitbesteden aan een andere volgens de BRL SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer. Als het werk niet als geheel wordt uitbesteed, is voor de inhuur paragraaf 4.3.5. van toepassing.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.3 Algemene eisen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 00A
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden alle sloopprojecten (in Nederland) conform de onderhavige beoordelingsrichtlijn uitgevoerd?
Bedrijf D I - A
Project -
Paragraaf 1.3
Toetspunt 00B
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt bij uitbesteding van sloopprojecten door de organisatie uitbesteed aan een andere volgens de BRL SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer?
Bedrijf D I - A
Project -
Paragraaf 1.3
Toetspunt 00C
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Staat de certificaathouder als sloopaannemer ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (dat moet uit de bedrijfsomschrijving blijken)?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 1.3
FAQ/Interpretatie