Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.3 Beheersing van documenten

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure waarmee de beheersing van door deze beoordelingsrichtlijn vereiste documenten is geregeld. Deze dient ten minste te omvatten:

-    goedkeuring voor uitgifte;

-    beoordeling en regelmatige actualisatie;

-    identificatie, leesbaarheid en herkenbaarheid;

-    revisiebeheer;

-    beheersing en distributie van externe documenten;

-    beschikbaarheid op werkplekken;

-    voorkomen van onbedoeld gebruik en verwijdering van vervallen
     documenten;

-    bepaling van bewaartermijnen.


De in deze beoordelingsrichtlijn genoemde projectdocumenten worden ten minste 5 jaren bewaard en langer als een wettelijk voorschrift daartoe verplicht.


Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.3 Beheersing van documenten
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 003
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure waarmee de beheersing van de vereiste documenten is geregeld?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project -
Paragraaf 2.1.3
Toetspunt 004
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden projectdocumenten minimaal 5 jaar (of langer indien wettelijk verplicht) bewaard?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 2.1.3
FAQ/Interpretatie