Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.2 Interne audits

De sloopaannemer voert ten minste jaarlijks een interne audit uit om vast te stellen of het managementsysteem voldoet aan de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden. Daarbij worden minimaal twee uitgevoerde projecten beoordeeld.


Er dient een procedure te zijn waarin is vastgelegd:

  • wie eindverantwoordelijke is voor planning en uitvoering van de interne audits;
  • door wie de interne audits worden uitgevoerd en gerapporteerd;
  • hoe auditresultaten worden opgevolgd en geanalyseerd.
Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.2 Interne audits
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 026
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor het uitvoeren van interne audits?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.5.2
Toetspunt 027
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is de jaarlijkse interne audit (beoordeling managementsysteem en beoordeling van minimaal twee projecten) uitgevoerd?
Bedrijf D I - A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1
Project -
Paragraaf 2.5.2
FAQ/Interpretatie
FAQ
Stelt de BRL SVMS-007 eisen aan de interne auditor?

Er zijn geen expliciete eisen gesteld. De certificatie-instelling zal de deskundigheid van de interne auditor beoordelen.