Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.6 Herbeoordeling van het systeemcertificaat

In het kader van de verlenging van het systeemcertificaat dient tegen het einde van de certificatieperiode een complete beoordeling van normelementen op de bedrijfslocatie uitgevoerd te worden, conform de paragrafen 6.2 en 6.7. Verlenging van het systeemcertificaat vindt plaats voor een periode van maximaal 3 jaar.


Verlenging van het systeemcertificaat vindt plaats conform NEN-EN-ISO/IEC 17021-1. Daarbij dient aan de certificatie-instelling een afschrift van een geldig certificaat conform de VGM Checklist Aannemers te zijn overgelegd.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.6 Herbeoordeling van het systeemcertificaat
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie