Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.2 Initiële beoordeling

De initiële beoordeling door de certificatie-instelling kan plaatsvinden, zodra het managementsysteem van de sloopaannemer is geïmplementeerd.


De aanvrager van het certificaat stelt voor het certificatieonderzoek aan de certificatie-instelling de systeemdocumentatie ter beschikking, inclusief een matrix waarin een relatie wordt gelegd tussen het eigen managementsysteem en de corresponderende normelementen uit deze beoordelingsrichtlijn. De initiële beoordeling bestaat uit een fase 1 en een fase 2 beoordeling.


De fase 1 beoordeling omvat in ieder geval:

  • beoordeling of de documentatie invulling geeft aan de normparagrafen uit deze beoordelingsrichtlijn;
  • rondgang door het bedrijf en interview met directie en medewerkers om vast te stellen of het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd en de sloopaannemer klaar is voor de fase 2 beoordeling;
  • toetsen of de documenten/middelen aanwezig zijn om de fase 2 beoordeling te starten.

De certificatie-instelling informeert de sloopaannemer over de resultaten en op basis

daarvan worden afspraken gemaakt over de fase 2 beoordeling.


De fase 2 beoordeling omvat:

  • een beoordeling of de procedures en instructies overeenkomstig de systeemdocumentatie zowel op schrift als in de praktijk uitgevoerd worden.

De beoordeling geschiedt op de bedrijfslocatie (gespecialiseerde afdeling), op onder het certificaat vallende nevenvestigingen (afdelingen) en op projectlocaties. In paragraaf 6.7 is een overzicht van de tijdsbesteding van de certificatie-instelling opgenomen. De resultaten van de initiële beoordeling worden aan de aspirant certificaathouder gerapporteerd.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.2 Initiële beoordeling
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie