Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.8 Oplevering (nazorg)

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure voor de oplevering van sloopprojecten na afronding van het sloopproject. Tijdens de oplevering vindt een controle plaats of het sloopproject is uitgevoerd volgens bestek of werkomschrijving en het projectwerkplan en worden eventuele opleverpunten bepaald.


De oplevering vindt in beginsel plaats in aanwezigheid van de opdrachtgever. Van de oplevering wordt een proces-verbaal van oplevering opgemaakt en ondertekend door opdrachtgever en –nemer. Eventuele tussentijdse opleveringen worden eveneens geregistreerd. In het proces-verbaal van oplevering wordt in ieder geval geregistreerd of het werk conform de opdracht is uitgevoerd en een overzicht van eventuele opleverpunten. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is bij de oplevering, wordt het proces-verbaal alsnog ter ondertekening aangeboden aan de opdrachtgever.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.8 Oplevering (nazorg)
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 082
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor de oplevering van sloopprojecten?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 4.3.8
Toetspunt 083
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt de (tussentijdse) oplevering uitgevoerd, inclusief een controle of het project is uitgevoerd volgens het bestek of de werkomschrijving en het projectwerkplan?
Bedrijf D I - B
Project B
Paragraaf 4.3.8
Toetspunt 084
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is het proces-verbaal van oplevering ondertekend door opdrachtgever en opdrachtnemer, dan wel ter ondertekening aan de opdrachtgever aangeboden?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 4.3.8
FAQ/Interpretatie
FAQ
Wat wordt bedoeld met 'resultaten van oplevering' betrekken in de projectevaluatie?

Dat de resultaten van de oplevering (bijvoorbeeld de opleverpunten) betrokken worden bij de evaluatie van het project. Opleverpunten zijn zaken i.v.m. de kwaliteit of gebreken.