Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.6 Projectevaluatie

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure op basis waarvan na afronding van een sloopproject een projectevaluatie wordt uitgevoerd. De evaluatie dient minimaal te bevatten: afwijkingen op projectwerkplan, resultaten van de oplevering zoals bedoeld in paragraaf 4.3.8, klachten en calamiteiten. De resultaten van de projectevaluatie dienen te worden geregistreerd.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.6 Projectevaluatie
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 031
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor het evalueren van projecten?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.5.6
Toetspunt 032
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden projectevaluaties uitgevoerd en geregistreerd?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 2.5.6
FAQ/Interpretatie