Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Algemeen

De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (hierna BRL SVMS-007) is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Slopen en goedgekeurd door het bestuur. De eisen in deze beoordelingsrichtlijn worden door de certificatie-instellingen, die hier­voor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor respectievelijk de instandhouding van een certificaat conform de BRL SVMS-007.


De af te geven kwaliteitsverklaring wordt als volgt aangeduid: Managementsysteemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen.


De eisen in deze beoordelingsrichtlijn zijn bedoeld voor certificatie van managementsystemen volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17021-1.


Onder het begrip ‘procedure’ wordt in deze beoordelingsrichtlijn een gedocumenteerde procedure bedoeld. Verder geldt dat het voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn aantoonbaar moet zijn. 

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Algemeen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie