Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3.1 Personeel
3.1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer de risico’s van werkzaamheden niet kunnen worden weggenomen of voldoende acceptabel kunnen worden gereduceerd, dient de sloopaannemer de medewerkers (vast en tijdelijk) te voorzien van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).


Op basis van de resultaten uit risico-inventarisaties (mede gebaseerd op document SVMS-013) dient de sloopaannemer te bepalen welke PBM noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden. Voor het verstrekken, het onderhoud en de vervanging dient een procedure te worden ingericht.


Het projectwerkplan dient bepalingen te bevatten ten aanzien van de toepassing van PBM. De PBM dienen afgestemd te zijn op de voorkomende activiteiten en de geïdentificeerde risico's.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3.1 Personeel
3.1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 045
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er vastgesteld voor welke risicovolle werkzaamheden beheersmaatregelen noodzakelijk zijn en welke PBM van toepassing zijn?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 3.1.2
Toetspunt 046
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden de PBM aan medewerkers verstrekt en gebruikt?
Bedrijf D I - A
Project A
Paragraaf 3.1.2
Toetspunt 047
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor het verstrekken, onderhouden en vervangen van PBM?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 3.1.2
Toetspunt 048
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt in het projectwerkplan opgenomen welke PBM verplicht zijn?
Bedrijf D I - A
Project A
Paragraaf 3.1.2
FAQ/Interpretatie