Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.5 Klanttevredenheid

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure op basis waarvan inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre is voldaan aan de eisen van de klanten. De procedure dient ten minste te bevatten de wijze waarop dit inzicht wordt verkregen en de wijze waarop de informatie wordt gebruikt.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.5 Bewaking en meting
2.5.5 Klanttevredenheid
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 030
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure op basis waarvan inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre er is voldaan aan de eisen van de klanten?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project -
Paragraaf 2.5.5
FAQ/Interpretatie