Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.4 Inkoop
2.4.2 Inkoopgegevens

Inkoopdocumenten van goederen en diensten die direct van belang zijn voor de kwaliteit (waaronder veiligheids- en milieuaspecten) van het sloopproces moeten gegevens bevatten die duidelijk en eenduidig het bestelde product of de dienst omschrijven.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.4 Inkoop
2.4.2 Inkoopgegevens
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 022
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Zijn inkoopcriteria duidelijk herkenbaar op de inkoopdocumenten?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 B
Project B
Paragraaf 2.4.2
FAQ/Interpretatie