Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.6 Risico-inventarisatie en -evaluatie

De sloopaannemer dient te beschikken over een risico-inventarisatie en –evaluatie die voldoet aan de arbeidsomstandighedenregelgeving en de VGM Checklist Aannemers, waarbij ook document SVMS-013 (Eisen te stellen aan de slooplocatie) is betrokken.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan de sloopaannemer
2.1 Managementsysteem
2.1.6 Risico-inventarisatie en -evaluatie
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 011
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie die voldoet aan de arbeidsomstandigheden- regelgeving en waarbij SVMS-013 is betrokken?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 2.1.6
FAQ/Interpretatie